Dienstverlening

Opstarten van een dienstverlenend netwerk via een app (bv hoplr) op de smartphone, eventueel wijkgebonden of deeldorp gebonden onder supervisie van de stad om personen die dit kanaal gebruiken om hun ongenoegen te uiten over allerlei zaken te weren.

Er kunnen verschillende diensten aangelogd zijn die de hulpbehoevende verder kunnen helpen. Deze diensten kunnen van heel uiteenlopende aard zijn: tuinonderhoud (gras maaien, onkruid wieden,...), klusjesdienst (lekkende kraan repareren, kleine werkjes aan het huis (reinigen afvoer, leegscheppen van dakgoot, vervangen van lamp, aansluiting van elektriciteit,..), winkeldienst (boodschappenlijstje meebrengen, boeken/tijdschriften bij bib uitlenen, ..) kookdienst, .... Dringende hulp moet niet via dit kanaal gebeuren maar de reeds voorziene kanalen en dan denk ik aan de brandweer, dienst 100, enz..