Mobiliteit

Fietsers die naast mekaar rijden. In agglomeraties ok, daarbuiten NEEN

Steeds meer zie ik buiten de agglomeratie fietsers ostentatief naast elkaar rijden. Vooral op bochtige wegen is dit onverantwoord, en veroorzaakt dit veel vertraging aan autoverkeer. Bovendien zeer onveilig voor de fietsers. In agglomeraties ok. Hoewel, in drukke doorgangsstraten.... (vb. Roosendaal)