Mobiliteit

Trage wegen (her)waarderen - erkennen - voorzien … overal, maar zeker ook in dorpskernen

Er is hoe langer hoe meer aandacht voor alternatieven voor de auto: fietsen, steps, ... Trage wegen zijn valabele alternatieven om de alternatieve weggebruiker veilig doorheen de dorpskernen te loodsen. Een voorbeeld : vermijden van het kruispunt in Zammel door optimalisatie en erkenning van reeds zich gevormd pad vanuit Zammelseweg tussen 223 en 225 tussen en langs tuinen en Samenhof naar Sparwinkel op Grote Steenweg - evt. connectie maken met Tongerlosebinnenweg. Uitwerken van een tragewegenalternatief voor elk dorp komt de cohesie van het dorp en de sociale controle, in de zin van goed voor elkaar te zorgen en begaan te zijn met elkaar, ten goede. Het is een kleine remedie tegen het infarct aan appartementsgebouwen die overal uit de grond rijzen en onpersoonlijkheid in de hand werken.

Reacties
  • Jan B

    ongeveer 2 jaren geleden

    En zitbanken op die trage wegen om sociaal contact nog te versterken en minder mobiele mensen de kans te geven om uit te rusten tussendoor.

  • Erica B

    ongeveer 2 jaren geleden

    Top idee! Zeer eenvoudig uit te voeren voor een groot resultaat, namelijk veiligheid.