Mobiliteit

Minder kruispunten over fietspad Koning-Albertstraat

Over een afstand van 125m wordt het fietspad 4-maal onderbroken. Dit kan perfect beperkt worden naar 2. De wegenis kan verwijderd worden zodat er minder verharding en deze oppervlakte kan terug aangeplant worden. De 2 overblijvende kruispunten kunnen dan zodanig ingericht worden dat het veiliger wordt voor de fietser. De fietsoversteek aan de aansluiting van de Brandemolenstraat op de Koning-Albertstraat kan verkort worden zodat het opnieuw veiliger wordt voor de fietser. Tevens kunnen de overgangen van het fietspad naadloos op elkaar aansluiten zodat je geen boordsteen meer moet oprijden.

Reacties
  • Peter V

    ongeveer 3 maanden geleden

    En graag de hoogte van het fietspad gelijk houden thv deze kruispunten zodat je niet telkens door een goot of op een boordsteen moet fietsen.