Openbare ruimte

Meer hondenweides maken, aan de bogaard, aan het zwembad, aan luysterbos (nieuwe wijk),....Deze moeten niet groot zijn, gewoon een afgebakend stuk met rondom enkele zitbanken. Mensen die samenkomen, een sociaal gebeuren.

Het sociale contact. En misschien minder hondenpoep langs de gewone weg.