Spelregels voor het project

Het doel van dit online platform is zoveel mogelijk burgers en verenigingen de kans te geven om een bijdrage te leveren volgens het inspraakreglement.

De bijdragen moeten voldoen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, publiceren we niet, tenzij we ze kunnen bijsturen.

Spelregels:

 • In het debat willen we je idee voor Geel leren kennen. De moderator kan ideeën die geen betrekking hebben waar het bestuur de komende zes jaar moet op inzetten, weigeren.

 • De moderator verwijdert bijdragen die racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... zijn.

 • De moderator verwijdert bijdragen die gericht zijn op personen, bijvoorbeeld persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren.

 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die geformuleerd zijn in grof of beledigend taalgebruik.

 • We houden het project transparant en eerlijk. De moderator verwijdert gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen zoals geen aannemelijke voornaam of naam , bijvoorbeeld X7zg3 of Darth Vader,…

 • Breng zelf iets in. De moderator kan de inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, verwijderen.

 • Je formuleert je bijdragen in het Nederlands.

 • De moderator verwijdert bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten die niets met de vragen te maken hebben of die beschouwd kunnen worden als spam.

Werkwijze:

 • Onze moderatoren bekijken alle bijdragen en toetsen ze aan een aantal vormvereisten voor we ze publiceren om het platform. Daarom zal je je bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de vormvereisten voldoen, publiceren we niet, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • Je krijgt een bericht van de moderator als je bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als je bijdrage wordt verwijderd, dan kan je een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de vormvereisten voldoet.
 • De moderatoren kunnen gebruikers blokkeren die bij herhaling de regels negeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.