Over Zeggetis

Waarom Zeggetis?

Met Zeggetis - Je Idee Voor Geel wil stad Geel je mening voor de toekomst van de stad! In 2019 stellen we het plan voor onze stad op tot en met 2025. Nu is het moment om je idee met ons te delen! Zo maken van Geel samen een stad waar het leuk leven is.

Hoe kan jij jouw idee geven?

  1. Vanaf half mei kan je via postkaarten en gele brievenbussen die verspreid zijn in de stad je idee indienen.
  2. Vanaf half mei kan je ook online op www.ideevoorgeel.be je idee indienen en reageren of stemmen op andere ideeën.
  3. Op 19 juni kan je naar het 'Zeggetons" komen waar we samen verder nadenken over oplossingen om onze stad nog aangenamer te maken.  

Daarnaast kunnen ook adviesraden en verenigingen hun ideeën voor Geel doorgeven. 

Wat gebeurt er met mijn idee?

De ideeën worden geclusterd. Dit wil zeggen dat er groepen ideeën ontstaan rond specifieke thema's die de inwoners van Geel belangrijk vinden. Het bestuur engageert zich om al deze clusters in overweging te nemen voor het meerjarenplan. Het maakt niet uit of je je idee hebt ingediend via het online platform, de postkaarten of tijdens "Zeggetons". 

Vanaf de tweede helft van juni wordt het nieuwe meerjarenplan verder vorm gegeven op basis van alle deze ideeën. Het definitieve voorstel wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 16 december 2019. 

Als er ideeën zijn die niet verwerkt worden in het meerjarenplan, dan zullen we duidelijk aangegeven waarom dit zo is. Het bestuur engageert zich om een goede terugkoppeling te organiseren over haar participatietrajecten.

Je kan nu geen nieuwe ideeën meer aanreiken. Momenteel zijn we volop bezig met het inventariseren van de binnengekomen ideeën. We gaan bekijken hoe we ze kunnen vertalen naar inzet van personeel en financiële middelen. Op 16 december 2019 wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.