Al 341 ideeën

Geef je idee!

Al 1101 stemmen

Bekijk alle ideeën

Deze ideeën werden ingediend

Burgerparticipatie?

Het Lokaal Bestuur Geel stelt binnenkort zijn meerjarenplan op: de komende 6 jaar willen we immers verschillende projecten realiseren. We willen dit plan van onze stad graag samen met jou, de inwoner, opstellen. De stad is immers van iedereen! Via burgerparticipatie willen we zoveel mogelijk burgers de kans geven om hun mening te geven over het beleid de komende jaren.

Zeggetis

De stad Geel wil je idee voor de toekomst van onze stad