Nog een ander voorstel?

Meer kontrole van de snelheid ( 30km)

Ik heb het gevoel dat de autobestuurders de snelheid van dertig km per uur niet respecteren