Parkeren

Zorg voor betere handhaving en sensibilisering.

Zorg ervoor dat de regels op het correct parkeren beter gehandhaafd worden. Parkeren voor opritten, parkeren op de trottoir, parkeren in een bocht en op een verkeersdrempel, parkeren aan of op het zebrapad, ... het zijn spijtig genoeg dagelijkse taferelen die we hier zien. Het zou al sterk verbeteren moest hier nauwlettender op toegezien worden. Misschien kan de school hierin ook helpen door de ouders voldoende te sensibiliseren.