Verkeersveiligheid

Sluipverkeer tussen Logen en Rijn vermijden. Maak Burgstraat autovrije zone in de morgen en de avond.

1: De Burgstraat wordt nog steeds onnodig te veel gebruikt voor het sluipverkeer tussen de Logen en de Rijn. Doorgaand verkeer wil veelal het drukke verkeerslicht aan Delhaize vermijden door de snellere en kortere weg langs de Burgstraat te kiezen. Maak van de Burgstraat een straat met "uitgezonderd plaatselijk verkeer". 2: Naar analogie met o.a. gemeenten als Olen en Merksplas zou een proefproject met een "schoolstraat" hier nuttig zijn en vruchten afwerpen naar mijn inziens. Dit betekent dat de straat gedurende het begin en het einde van de schooldag een kwartier tot half uur afgesloten zal blijven voor gemotoriseerd verkeer.