Nog een ander voorstel?

Kiss en Drive - duidelijke signalering - trajectcontrole - controle op zwaar vervoer

Er kan een kiss en drive-zone gemaakt worden aan Vogelzang 81, tussen school en bomen. Signalering van fietspad en zone 30 is niet duidelijk. Trajectcontrole zorgt voor aangepast rijgedrag zowel tijdens de schooluren als erbuiten. Controle op zwaar vervoer, is nu plaatselijk verkeer maar zowel Mc Donalds als Renault kunnen bevoorraad worden via Antwerpseweg!