Verkeerscirculatie zone Pas-Werft

Enkele richting Possonsdries: heel goed!

Door hier enkele richting in te voeren wordt het uitgaand verkeer in de richting van de bereikbaarheidsas gestuurd, waar die voor dient. Alleen, een beetje verder kan het uitgaande verkeer toch weer wegen kiezen die daar dan eigenlijk niet voor bedoeld zijn.