Verkeerscirculatie zone Pas-Werft

Ik heb de indruk dat er veranderd wordt om te veranderen, niet omdat het beter is. Wat is er verbeterd met dit voorstel?

Blijkbaar moeten er meer eenrichtingsstraten komen in Geel. Soms is het nuttig, bv. als de weg te smal is. Soms ook niet en dan zorgt dit ervoor dat mensen van de omliggende gemeenten Geel gaan mijden omdat ze het niet meer weten. Dit zorgt voor minder klanten en dus problemen van leegstand in de winkelstraten. Ook een alsmaar wijzigen van het circulatieplan is geen goed idee. Eenrichtingsstraten en wijzigingen zijn alleen nodig als dit een meerwaarde biedt aan iedereen.