Veilige schoolomgevingen

Aan het begin en einde van de schooldag is het in de omgeving van de scholen een drukte van jewelste. Een wirwar van kinderen, ouders, fietsen en automobolisten. Schoollopen moet voor kinderen op de meest veilige manier gebeuren en daarom wil de stad elk jaar twee schoolomgevingen onder de loep nemen om zo de pijnpunten bloot te leggen en de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren. Het project kreeg de naam 'veilige schoolomgevingen'. 

Dit jaar werd alvast gestart met de schoolomgevingen rond SBS De Burgstraat en basisschool Top@punt.