Wie zijn we?

De Kindergemeenteraad is een gemeentelijke adviesraad voor kinderen van het vierde tot en met zesde leerjaar. Elke Geelse lagere school kan aan het begin van het schooljaar 2 kinderen afvaardigen voor de Kindergemeenteraad, die drie maal per jaar doorgaat.

De Kindergemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester. Hiervoor kan de burgemeester rekenen op de hulp van de schepenen en de dienst jeugd.