De Kindergemeenteraad?

Tijdens deze Kindergemeenteraad krijgen de kinderen de kans om rechtstreeks vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Indien deze vragen niet onmiddellijk kunnen beantwoord worden, worden deze doorgegeven aan de stadsdiensten.

Na de vragenronde worden er diverse thema's besproken en methodieken toegepast. Zo krijgt de Kindergemeenteraad de kans om hun stempel te drukken op het Geelse (jeugd)beleid. Sinds de start van de raad in 2013 zijn er reeds verschillende realisaties uit de bus gekomen. Denk hierbij aan de PlayMobiel, vernieuwing speelplein de Waaiburg, sensibiliseringsactie "Zie me gaan op de baan!",... en nog veel meer.

Alle verslagen van de Kindergemeenteraad worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Inkijken van verslagen is mogelijk, hiervoor neemt u best contact op met de dienst jeugd.

Meer info op geel.be!